Disclaimer

Fiedelientje tracht er alles aan te doen om de informatie op haar website te waarborgen en de informatie up-to-date te houden. Fiedelientje sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op haar website. De informatie op de website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Fiedelientje is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolgschade, of enigerlei schade van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook, voor het gebruik van de informatie, die hetzij direct, hetzij indirect, via de website van Fiedelientje wordt verkregen.

De website is exclusief eigendom van Fiedelientje. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets van deze site worden gebruikt voor commerciële of privé doeleinden. Op deze site is Nederlands recht van toepassing.

Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Fiedelientje de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van Fiedelientje , aangezien Fiedelientje geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Fiedelientje niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.